Rank a Brand

Hoe duurzaam is Chloé?

Chloé & duurzaam


474665_090815193050_chloe-logo

Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 21

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Richemont
Hoofdkantoor: Geneva, Switzerland
Sector: Luxe merken
Categorieën : Female, Kids
Free Tags: Chloé, Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Chloé?

Chloé Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 28 November 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 28 November 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Merk eigenaar van Chloé (Richemont) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals het beheren van energieverbruik en aankoop van carbon offsets (zie link, pagina 11). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Richemont´s CO2-voetafdruk van eigen bewerkingen (toepassingsgebied 1 & 2) daalde van 99,8 t Co2 in 2011 tot 98,2 t Co2 in 2012. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 1,3%. In vergelijkt tot en met jaar vóór 2011 koolstof-uitstoot aanzienlijk gestegen (zie link, pagina 12). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Richemont enige rapporten hebben het doel om voortdurend te verminderen koolstof-uitstoot, maar doesn´t verslag streefwaarden (zie link, pagina 11). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Volgens de Richemont milieu Code of Conduct, leveranciers worden aangemoedigd om hun praktijken consistent met die van de groep, maar geen duidelijke doelstellingen gevonden, noch een recent rapport met tastbare resultaten (zie link, bladzijde 10). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om meer milieuvriendelijke alternatieven voor ruwe materialen zoals leer en synthetisch rubber te gebruiken? Richemont vermeldt dat in 2010 Chloé trad toe tot de duurzame luxe Working Group ('SLWG'), die duurzame sourcing beste praktijken in de mondiale toeleveringsketens bevordert. Echter concreet beleid of resultaten over ecologisch voorkeur materialen zijn niet vermeld op zijn website (zie link, bladzijde 42). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk een effectief beleid om leer te vermijden dat afkomstig is van koeien uit ontboste gebieden in de Amazone? Richemont vereist leveranciers die betrokken zijn bij Lederwaren vervaardigen houden aan het beleid van de Europese lederen Association (COTANCE). Echter, niets is gerapporteerd over een beleid om te voorkomen dat de vernietiging van het regenwoud veroorzaakt door vee boerderij uitbreiding voor de productie van vlees en leder (zie link, bladzijde 35). Bron
5. Heeft het merk een effectief beleid voor het looien van leer, om milieuverontreiniging door chroom en andere schadelijke chemicaliën te beperken, bijvoorbeeld door waterzuivering of vegetaal looien? Richemont communiceert niet openlijk een beleid ter beperking van chroom en andere schadelijke stoffen en vervuiling door leer looiprocédé hebben ondergaan. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument verantwoordelijk keuzes kan maken. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de schoenen? Richemont vermeldt dat gevaarlijke stoffen worden behandeld in overeenstemming met lokale en internationale regelgeving. Richemont is echter niet enige toezegging te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus van producten (zie link, pagina 14) gepubliceerd. Bron
7. Heeft het merk de doelstelling om alle PVC uit de producten uit te bannen, en heeft het merk dit al doorgevoerd voor tenminste 90% van alle verkochte schoenen? Richemont rapporteert niet over het hebben van een plan voor de geleidelijke afschaffing van PVC in hun producten. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn om de consument meer verantwoorde keuzes kan maken. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een helder beleid om het gebruik van oplosmiddelen tijdens de schoenenproductie te reduceren, en is de gemiddelde uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) maximaal 40 gram per paar geproduceerde schoenen? Richemont noch Chloé verslag over het hebben van een plan om oplosmiddel gebaseerd chemische stoffen in hun productie schoen noch als het is onder 40 gram van emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) per paar schoenen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Richemont is een gedragscode die betrekking heeft op de genoemde normen gebaseerd zijn op de conventies van de IAO. Echter, met betrekking tot de paragraaf over "geen discriminatie" de term "moet" in plaats daarvan "wordt" van "wil" wordt gebruikt, die niet voldoende is (Zie koppeling maken, pagina's 2-3). Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Volgens Richemont: 1. niet genoemd; 2. Nee, alleen naleving van lokale regelgeving inzake minimumlonen, arbeidstijden en personeelsbeloningen; 3. Nee, alleen naleving van lokale regelgeving inzake minimumlonen, arbeidstijden en personeelsbeloningen (pagina 2). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar in het geval waar de plaatselijke arbeidswetgeving deze vrijheden beperken, is de leverancier alleen gestimuleerd (maar is niet verplicht) om parallelle middelen van de onafhankelijke en vrije associatie en collectieve onderhandelingen voor het personeel (pagina 3). Bron
4. Is dit beleid voor arbeidsomstandigheden ook van toepassing in de productieketens, tenminste voor de leder productie of de dierhouderijen? Richemont stelt in haar gedragscode dat leveranciers die betrokken zijn bij het looien van leer en afwerking sector binnen hun activiteiten het beleid van de Europese lederen Association (COTANCE) (pagina 4 gelden moeten). Als dit beleid met zich mee de arbeidsomstandigheden brengen is niet duidelijk echter. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Richemont noch Chloé bieden een aanzienlijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? De gedragscode beschrijft dat Richemont bedrijf leden beoordelen als normen ten uitvoer worden gelegd, maar niet het lidmaatschap van dergelijke collectieve initiatief vermeldt. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie opmerking voor milieubeleid vraag 6. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Richemont vermeldingen derden controles van hun leveranciers hebben ingeleid in de afgelopen jaren; tijdens 2011/12, werden ongeveer 75 externe leverancier audits uitgevoerd over de Richemont Maisons verantwoording van haar leveranciers via dialoog en follow-up audit. Het is echter onduidelijk welk percentage van de totale fabrieken die dit vertegenwoordigt. Bron
9. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron