Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marie Jo?

Marie Jo & duurzaam


Marie Jo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Marie Jo heeft het E-label gekregen. Marie Jo behaalt bij ons de laatste score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Marie Jo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Van de Velde N.V.
Hoofdkantoor: Schellebelle, Belgium
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Female
Free Tags: Van de Velde

Weet je meer over duurzaamheid & Marie Jo?

Marie Jo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 5 November 2015 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 5 November 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Van de Velde (merk eigenaar van Marie Jo) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals optimaliseren warmte bepaling en genereren elektriciteit uit de PV-panelen. Zie bladzijde 71 van jaarlijkse verslag 2012 in koppeling). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Van de Velde publiceren niet een klimaat voetafdruk. Dus is het niet duidelijk als de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 71-72). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Van de Velde communiceren niet met de hernieuwbare energie-beleid via haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (zie link, pagina 71-72) te maken. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Van de Velde niet communiceren met alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op haar website (zie link, pagina 71-72). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Van de Velde communiceren niet met een beleid ter vermindering van de uitstoot van koolstof in de supply chain die buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina 71-72). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Van de Velde communiceren niet of het ecologisch voorkeur grondstoffen voor haar merk Marie Jo gebruikt. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten om verantwoordelijke keuze te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Van de Velde communiceren niet concrete informatie over een milieubeleid te elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle procedures voor productie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Van de Velde rapporteren niet of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals zware metalen of chloorfenolen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Van de Velde inlichtingen niet alle over het beleid voor het terugdringen van de consument verpakking. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Van de Velde communiceert een afvalvermindering beleid, maar niet verslag de algehele prestaties (zie link, bladzijde 72). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Van de Velde rapporteren niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen in Van de Velde leverancier-gedragscode "Ethische en sociale karakter" worden genoemd (Zie koppeling maken, pagina's 9-14). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximaal werken week is 48 uur en een maximum van 12 overuren, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die iets betekenen kunnen; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling die voldoet aan de fundamentele behoeften en biedt sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina 15-16). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 12). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Van de Velde bieden niet een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Van de Velde fabrieken in België zijn SA8000 gecertificeerd. Geen vermelding wordt gemaakt van de fabrieken in de andere landen (zie link, pagina 71). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Van de Velde rapporteren niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Van de Velde stelt dat haar fabrieken door SGS naleving van de sociale voorschriften in SA8000 tweemaal per jaar worden gecontroleerd. Nochtans, schijnt het dat alleen de Belgische fabrieken SA8000 gecertificeerd zijn, geen melding gemaakt van de productie-installaties in de andere landen (zie link, pagina 71). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Van de Velde SA8000. Het is echter onduidelijk welk percentage van de huidige productievolume van het merk als sociaal compatibel is geverifieerd door derden (zie link, pagina 71). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Van den Velde verstrekt geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Van den Velde verslag niet publiekelijk duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in haar stof-fabrikanten. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron