Rank a Brand

Hoe duurzaam is Marie Jo?

Marie Jo & duurzaam


Marie Jo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 3 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Marie Jo heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label gekregen. Marie Jo behaalt bij ons de voorlaatste mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk nauwelijks concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Marie Jo zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Van de Velde N.V.
Hoofdkantoor: Schellebelle, Belgium
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Female
Free Tags: Marie Jo

Weet je meer over duurzaamheid & Marie Jo?

Marie Jo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 December 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 4 December 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Van de Velde (merk eigenaar van Marie Jo) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals optimaliseren warmte bepaling en genereren elektriciteit uit de PV-panelen genomen. Zie bladzijde 71 van jaarlijkse verslag 2012 in koppeling). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Van de Velde communiceert niet een carbon footprint op haar website. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Van de Velde niet openbaar maakt een carbon footprint en vermeldt niet elke reductiedoelstellingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Van de Velde communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van koolstof in de supply chain die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Van de Velde communiceert niet of het ecologisch voorkeur grondstoffen op haar website gebruikt. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Zie opmerking voor milieubeleid vraag 1. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen in Van de Velde worden genoemd "Ethische en sociale karakter". Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, vermeld; 2. Nee, maximaal werken week is 48 uur, maar overuren kan worden verplicht; 3. Nee, leefbaar loon wordt gerespecteerd, alleen industrie resp. juridische minimumnormen verplicht zijn. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Van de Velde vermeldt twee fabrieken in België, maar wordt niet een lijst van alle directe leveranciers op haar website gepubliceerd (zie p. 71). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Van de Velde werkt met SA8000 gecertificeerde fabrieken, maar het lijkt alsof alleen de Belgische fabrieken deze certificering hebben. Geen melding gemaakt van de fabrieken in andere landen (zie p.69 & 71). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Van de Velde stelt dat haar fabrieken door SGS naleving van de sociale voorschriften in SA8000 tweemaal per jaar worden gecontroleerd. Nochtans, schijnt het dat alleen de Belgische fabrieken gecertificeerd zijn, SA8000 geen melding gemaakt van de productie-installaties in de andere landen (zie p. 71). Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron