Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hom?

Hom & duurzaam


Hom
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Hom heeft op onze criteria voor duurzaamheid het E-label gekregen. Hom behaalt bij ons de laagst mogelijke score in duurzaamheid omdat het merk geen concreet beleid bekend maakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden bij productie in lage lonen landen. Voor ons als welwillende consumenten blijft het dus onduidelijk of Hom zich wel of niet inzet voor duurzaamheid.

Merkhouder: Triumph International
Hoofdkantoor: Marseille, France
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male
Free Tags: Hom, Shirts

Weet je meer over duurzaamheid & Hom?

Hom Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 4 December 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 4 December 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Triumph International (merk eigenaar) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals de tenuitvoerlegging van energiebesparende concepten op alle internationale triomf locaties. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hom noch Triumph International communiceert een carbon footprint op haar websites. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Hom noch Triumph International communiceert een beleid te verminderen/compenseren koolstofemissies gegenereerd op basis van de supply chain op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Triumph International stelt dat het "de nieuwste en ecologisch gecertificeerde materialen gebruikt" voor haar collecties. Het geeft echter niet welke dit geldt voor merken of wat het % van de verschillende grondstoffen is. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Hom noch Triumph International communiceert alle informatie over een beleid voor 'natte processen' gegenereerd op basis van de supply chain op haar website. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden in Triumph International Code of Conduct (zie pagina 2 & 3) genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Niet genoemd; 2. Nee, maximaal week werken is volgens huidige wetten en industrienorm, maar is over het algemeen 48 uur, die is niet streng genoeg; 3. Nee, vermelding van "wettelijke of voor de industrie die van toepassing zijn" lonen, niet leefbaar loon (zie pagina 2 & 3). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Hom noch Triumph International publiceert een lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Hom noch Triumph International communiceert informatie over die deel uitmaken van een collectieve initiatief of aankoop van een erkende leverancier, op haar website. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Hom noch Triumph International meldt een beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar website. Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron