Rank a Brand

Hoe duurzaam is Björn Borg?

Björn Borg & duurzaam


Björn Borg
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 16

Samenvatting duurzaamheid

Björn Borg heeft op onze criteria voor duurzaamheid het D-label behaald en heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Het grootste deel van de punten zijn toe te schrijven aan het lidmaatschap van de Business Social Complicance Initiative (BSCI). Bovendien krijgt Björn Borg een punt doordat het merk enkele stappen heeft gezet om haar CO2-uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie op het hoofdkantoor. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Björn Borg Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Björn Borg, Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Björn Borg?

Björn Borg Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 10 November 2014 door Evelien
Laatst gecontroleerd: 10 November 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Björn Borg heeft genomen om verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot, zoals selecteren Transportmethodes met het minste milieueffect en gebruiken alleen hernieuwbare elektriciteit in haar hoofdkantoor is gelegen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Björn Borg communiceert niet alle informatie over de CO2-voetafdruk op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Zie opmerking voor klimaat verandering vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Björn Borg communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot van de product supply chain die buiten de eigen activiteiten gegenereerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Björn Borg stelt het maakt gebruik van katoen, dat is beter voor het milieu in sommige van de ondergoed en in 2012 het een collectie genaamd 'Cut the Crap', die uit productie left-overs bestaat gelanceerd. Björn Borg communiceert echter niet welk percentage van totale dit vertegenwoordigt. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) haar milieubeleid gepubliceerd dat betrekking heeft op de 'natte processen' in de productieketen, zoals het bleken en verven van stoffen? Björn Borg heeft een chemische controle programma die is deels gebaseerd op de chemische gids uitgegeven door de vereniging van het textiel importeurs in Zweden, en die is strikter dan bereiken in verschillende opzichten. Björn Borg geeft echter niet aan haar chemische controle-programma. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Björn Borg is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) en Björn Borg aangepast haar gedragscode BSCI van richtsnoeren. Zie voor de BSCI Code of Conduct, BSCI hieronder op de link. In deze CoC, al deze normen zijn vermeld (Zie de punten 8, 7, 3 en 6). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting tot het betalen van adequate compensatie wanneer minimumlonen niet zijn voldoende (zie blz 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Björn Borg produceert in China, Turkije, Banglasdesh, Mauritius en Indonesië, maar voorziet niet in een significante gepubliceerde lijst van directe leveranciers op haar website. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Björn Borg is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) sinds januari 2008. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? De belangrijkste bevindingen in overeenstemming met de BSCI CoC van de audits worden gepubliceerd. Echter geen gedetailleerde rapportering op de controle van de fabrieken is openbaar gemaakt (zie link, 31-33 pagina's). Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Björn Borg verslagen, dat sommige leveranciers SA8000 of WRAP certificering hebben ontvangen. Björn Borg biedt echter geen tastbare percentagewaarden. Bovendien, leverancier zelf assesments met BSCI can´t worden beschouwd als idependently gecontroleerd (zie link, 31-33 pagina's). Bron