Rank a Brand

Hoe duurzaam is Levi's?

Levi's & duurzaam


Levi's

Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Levi's heeft op onze criteria voor duurzaamheid het C-label behaald. Levi's is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. Levi's duurzaamheidsscore kan omhoog door meer gebruik van duurzame materialen en het doorzetten van verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Ook wat betreft klimaatbeleid zijn er voor Levi's nog punten te behalen.

Merkhouder: Levi Strauss & Co
Hoofdkantoor: San Francisco, CA, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Levi's, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Levi's?

Levi's Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 November 2013 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 November 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Levi Strauss & Co (merk eigenaar van Levi's) heeft verschillende beleidsmaatregelen te bereiken van koolstofneutraliteit door haar energieverbruik te verminderen en het gebruik van 100 procent hernieuwbare energie te verplaatsen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Levi Strauss & Co heeft uitgestoten 63.954 ton van CO2e in 2012 (toepassingsgebied 1 & 2). In vergelijking tot en met 2011 (86.213 ton CO2e) is dit een daling van ongeveer 26 procent van CO2e uitstoot. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Levi Strauss & Co heeft zich ten doel om 25% van hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 ten opzichte van 2007 (zie link, pagina 9). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Levi's verslagen over een informatie managementsysteem dat levert en bijhouden van hun leveranciers energie gegevens gebruiken. Levi´s loopt bovendien, sommige programma's te verminderen hun carbon footprint in de toeleveringsketen met verschillende NGO's. Echter, geen tastbare resultaten, doelstellingen en / of acties zijn niet openbaar gemaakt. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? 95% van de grondstoffen in Levi's supply chain zijn van katoen. Levi's is een lid van de betere katoen initiatief (BCI), wat inhoudt dat katoen wordt geproduceerd met een beperkte pesticiden, meststoffen en gebruik van water. Het is echter onduidelijk welk percentage van het totale volume van de "beter katoen" vertegenwoordigen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen? Levi Strauss & Co sloot zich aan bij de gezamenlijke routekaart naar nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen. Bedrijven die dit document ondertekend beloven te 'elimineren alle gevaarlijke chemische stoffen uit de hele levenscyclus en alle productieprocessen die zijn gekoppeld aan het maken en gebruiken van producten van het bedrijf, in 2020'. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle aspecten worden genoemd in Levi Strauss & Co sociale en ecologische duurzaamheid Guidebook (zie pagina's 5-8,26-27 & 37-86). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. "Werk uitgevoerd moet worden op basis van erkende arbeidsverhoudingen" (p 19); 2. Maximale wekelijkse arbeidstijd is 60 uren, overuren niet al overuren is vrijwillig is gedefinieerd (zie pagina's 7, 17 en 18); 3. Nee, vermelding van minimum, juridische en industrie loon, niet leefbaar loon (Zie bladzijde 19-21). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de wet beperkingen (zie pagina's 22-25). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deze lijst omvat alle actieve Levi Strauss & Co leveranciers en is effectief tegen September 2013 (zie link). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Levi Strauss & Co werkt samen met verschillende oganisations en initiatieven. Echter, geen van de door ons goedgekeurde organisaties worden genoemd (zie link). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Levi's huren fabriek beoordelaars te voeren regelmatige evaluaties van elke fabriek uitbesteed haar producten te vervaardigen. Echter is geen verslag gepubliceerd. Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Levi's communiceert openlijk over een inzet te verbieden zandstralen op haar website. Bron