Rank a Brand

Hoe duurzaam is Levi's?

Levi's & duurzaam


Levi's
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Levi's heeft het D-label behaald en volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Levi's duurzaamheidsscore kan omhoog door meer gebruik van duurzame materialen en het doorzetten van verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Ook wat betreft klimaatbeleid zijn er voor Levi's nog punten te behalen.

Merkhouder: Levi Strauss & Co
Hoofdkantoor: San Francisco, CA, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Levi's, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Levi's?

Levi's Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 May 2015 door Marieke van A.
Laatst gecontroleerd: 17 May 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Levi's heeft verschillende beleidsmaatregelen genomen om CO2 uitstoot te compenseren door het reduceren van het energiegebruik en werken naar honderd procens duurzame energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Levi Strauss & Co heeft in 2013 76.000 m3 ton CO2 uitgestoten (scope 1 & 2) (zie link klimaatverandering vraag 6, blz. 32). Vergeleken met 2011 (86.213 m3 ton CO2) is dat een vermindering van ongeveer 11,85%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Levi's heeft het doel om in 2020 20% van het energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Levi's heeft als doel om in 2020 25% minder energie te gebruiken dan in 2007. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Er zijn geen concrete resultaten gepubliceerd over de toeleveranciers in de productieketen (zie link, pagina's 48 & 49). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? 95% van de ruwe materialen dat Levi's gebruikt is katoen. Levi's is lid van de Better Cotton Initiative (BCI), wat betekent dat het katoen is geproduceerd met een minimale hoeveelheid pecticiden, kunstmest en watergebruik. Het is echter onduidelijk welk percentage van het volume onder BCI valt. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? Levi's heeft het Greenpeace Zero-Discharge Commitment getekend. Bedrijven die dit hebben getekend beloven om alle schadelijke chemicaliën uit te bannen in de gehele levenscyclus en productieketen, in 2020. Hierbij is Levi's gecatagoriseerd als 'Leider' door Greenpeace. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Levi's heeft een ban op APEO's en phthalaten in de productie keten en heeft het doel om PFC's aan het 2015 uit te hebben gebannen. Het is nog niet gecommuniceerd of één van de groep chemicaliën al volledig is uitgebannen . Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Levi's heeft geen rapportage over de jaarlijkse resultaten om de milieu-invloed van de verpakkingen voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren. Informatie over duurzaamheid moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de consument verantwoordelijke keuzes kan maken. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Levi's Strauss & Co heeft een programma genaamd waste-less, wat de intentie om minder afval te produceren uit. Levi's heeft echter geen resultaten gepubliceerd van het beleid om afval te verminderen. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Het bedrijf rapporteert duidelijk dat het probeert de klanten te stimuleren kleding te hergebruiken. In 2014 heeft Levi's het programma 'Progress with less' gelanceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle aspecten worden genoemd in Levi's Strauss & Co gids voor sociale en ecologische duurzaamheid . Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, wordt genoemd (p. 22); 2. Ja, maximum aantal uren in de week van 60, inclusief 12 uur vrijwillig overwerk (p. 20-21); 3. Nee, loon moet volgens de wet zijn. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met gelijksoortige oplossingen wanneer de rechten worden beperkt door de wet (p. 25-26). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Levi's communiceert openlijk over de normen voor gezondheid en veiligheid in de prodcutie van de jeans (p. 43-78), inclusief een verbod op zandstralen, per 31 december 2010 (p.88). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deze lijst omvat alle actieve Levi Strauss & Co leveranciers en is effectief per maart 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Levi's werkt met verschillende organisaties en initiatieven. Er wordt echter geen van de door ons goedgekeurde organisaties genoemd. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandighedenbeleid vraag 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Levi's biedt geen concrete informatie over een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Levi's heeft een overzicht van het auditproces gepubliceerd. Het is echter onduidelijk of minimaal 90% van het productievolume is geaudit in 2013. Bron
10. Is at least 25% of the production volume from apparel manufacturers approved as socially compliant by independent third parties, such as FWF, GOTS or SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Levi's noemt minimaal wettelijke minimumlonen. Ze bieden geen concrete informatie over beleidsmaatregelen om te zorgen voor betaling van leefbare lonen. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Levi's zegt de normen voor productie uit te breiden naar de textielmolens en zegt blij te zijn dat 100% van de textielmolens op duurzaamheid gericht is. Levi's heeft echter nog geen volledige rapportage van de resultaten. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron