Rank a Brand

Hoe duurzaam is G-Star?

G-Star & duurzaam


G-Star

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 12 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

G-Star heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. G-Star behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. Voor de productie van jeans gebruikt G-Star iets meer dan 19% biologisch katoen of gerecyclede materialen. Er zijn echter wel verbeterpunten, zoals het publiceren van de CO2-uitstoot, het verruimen van het gebruik van duurzame materialen, en concreter toewerken naar een leefbaar loon voor de kledingmakers in lage-lonenlanden.

Merkhouder: G-Star Raw C.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: G-Star RAW, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & G-Star?

G-Star Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 5 February 2015 door Niels
Laatst gecontroleerd: 11 July 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? G-Star heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals energie-efficiëntiemaatregelen binnen de distributie en supply chain genomen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? G-Star wordt niet de jaarlijkse CO2-voetafdruk van afgelopen jaar op haar website gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? G-Star beweert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof uit te voeren, maar geeft geen concrete cijfers of percentages van de vermindering van die het streeft naar. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? G-Star neemt verschillende beleidsmaatregelen om de BKG-uitstoot bij productiefaciliteiten (bijvoorbeeld binnen het WaterPaCT programma in Bangladesh en schonere productie programma). Tastbare resultaten zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? G-Star heeft verwerkt 19,34% van de voorkeur materialen zoals biologisch katoen, tencel of gerecycled polyester om haar hele collectie in 2013. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen? G-Star heeft de nul-kwijting verbintenis ondertekend. Volgens Greenpeace G-Star is vooruit van het spel aan detox haar natte processen binnen productie. Bijvoorbeeld, in Bangladesh de meerderheid van de leveranciers van de G-Star´s is in gesprek met bluesign technologieën ag of al werkt op een bluesign screening. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden vermeld in G-Star leverancier Code of Conduct (zie link, p.2-4, punten 1, 3, 4 en 7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, zie punt 5.4; 2. Ja, zie punt 6; 3. Nee, hoewel vermelding van menswaardig loon dit is niet absoluut nodig (zie punt 5.1) (zie link, blz.4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van het recht (zie punt 2). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? G-Star publiceert een interactieve kaart die betrekking hebben op 91% van het volume van de aankoop (zie link). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? G-Star is een partner van Made-By. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Made-By is erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? G-Star Made-By scorecard toont dat 72% van de totale collectie, onafhankelijk maatschappelijk is gecertificeerd. Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 7. Echter, in 2012 waren slechts 5% van de fabrieken van G-Star klasse A gecertificeerd volgens Made-By sociale normen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? G-Star communiceert openlijk dat zandstralen is niet toegestaan. Bron