Rank a Brand

Hoe duurzaam is Cheap Monday?

Cheap Monday & duurzaam


Cheap Monday

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 10 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Cheap Monday heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. Cheap Monday behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. H&M, eigenaar van Cheap Monday, gebruikt al 11,4% duurzaam katoen, waarvan 7,8% biologisch. Er zijn echter wel verbeterpunten, zoals het publiceren van de CO2-uitstoot, het verruimen van het gebruik van duurzame materialen en het nog verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Cheap Monday, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Cheap Monday?

Cheap Monday Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 November 2013 door Ype
Laatst gecontroleerd: 7 November 2013 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group, eigenaar van het merk van Cheap Monday, geprobeerd te verminderen van de CO2-uitstoot met, onder andere, inkoop van energie uit hernieuwbare bronnen, meer energie-efficiëntie in de winkels, en bezig is leverancier fabrieken energie-efficiëntieprogramma's (zie link, pagina 58-64). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M Group, eigenaar van het merk van Cheap Monday, publiceert haar CO2-voetafdruk. Echter, de 2012 voetafdruk van eigen bewerkingen (344,912 ton COeq) vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 38% ten opzichte van 2009 (250,152 ton COeq) Zie link, pagina 60). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? H & M Group, eigenaar van het merk van Cheap Monday, stelt de doel te verminderen koolstof-uitstoot van totale operaties tegen 2015. Echter worden geen concrete streefwaarden gerapporteerd (zie link, pagina 58 -60 's). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Sinds 2010 is H & M Group begonnen met een leverancier van energie-efficiëntie programma. In 2012 154 fabrieken bezig met dit programma (zie link, pagina 64). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2012 H & M groep verhoogd, bijvoorbeeld het gebruik van duurzame katoen tot 11,4%. Op dat biologische katoen vertegenwoordigt 7,8% van het gehele katoen gebruik (zie link, pagina 19). H & M biedt echter geen percentages van het totale gebruik van milieuvriendelijke materialen aan alle grondstoffen gerelateerde. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen? H & M Group heeft geïmplementeerd diverse beleidsterreinen die verband houden in het natte processen, zoals Greenpeace de nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen ertoe te verbinden en om ervoor te zorgen dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast (Zie koppeling maken, pagina's 70-80). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H & M Group, de eigenaar van het merk van Cheap Monday, een lid van de eerlijke arbeid organisatie (FLA), maar heeft een eigen gedragscode, waarin alle van deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. Maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. "Leefbaar loon" niet genoemd (zie pagina's 3-4). Echter, in 2011 H & M Group toegetreden tot het Fair Wage Network, die zal onafhankelijk loonstructuur van rond de 200 H & M fabrieken (zie link, bladzijde 39). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group heeft een "mondiale SupplierList" gepubliceerd. Deze lijst beslaat ongeveer 95% van H & M Group´s leverancier als bij 01.02.2013. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de eerlijke arbeid Association (FLA), duurzame Apperal coalitie, het initiatief voor betere katoen en andere lokale of regionale duurzaamheidsinitiatieven (zie pagina 14). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? H & M Group uitgevoerd 2,646 controle van actieve fabrieken in 2012. De resultaten worden gepubliceerd (zie link, pagina's 32-46). Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? In 2012 dirigeerde H & M Group 2,646 audits. Echter, het percentage delen van onafhankelijke derde-partij audits / verificaties is onduidelijk. Alleen H & M Group´s compliance-programma in China is bijvoorbeeld FLA geaccrediteerd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Cheap Monday communiceert openlijk in de Code of Conduct dat zandstralen is niet toegestaan. Bron