Rank a Brand

Hoe duurzaam is Cheap Monday?

Cheap Monday & duurzaam


Cheap Monday

Goed op weg Klik hier voor score rapport: 11 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Cheap Monday heeft op onze criteria voor duurzaamheid het B-label behaald. Cheap Monday behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. H&M, eigenaar van Cheap Monday, gebruikt al 11,4% duurzaam katoen, waarvan 7,8% biologisch. Er zijn echter wel verbeterpunten, zoals het publiceren van de CO2-uitstoot, het verruimen van het gebruik van duurzame materialen en het nog verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: H&M Hennes & Mauritz GBC AB
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Cheap Monday, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Cheap Monday?

Cheap Monday Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 25 May 2014 door Jithendra
Laatst gecontroleerd: 26 May 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H & M Group, merk eigenaar van goedkope maandag, geprobeerd te verminderen van de CO2-uitstoot met, onder andere, inkoop van energie uit hernieuwbare bronnen, meer energie-efficiëntie in de winkels, en bezig is leverancier fabrieken energie-efficiëntieprogramma's (zie link, pagina's 52-57). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H & M Group, merk eigenaar van goedkope maandag, publiceert haar CO2-voetafdruk. Echter, de 2013 voetafdruk van eigen bewerkingen (356,374 ton COeq) vertegenwoordigt een verhoging van ongeveer 8,7% ten opzichte van 2012 (325,551 ton COeq) Zie link, bladzijde 55). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? H & M Group, merk eigenaar van goedkope maandag, heeft het doel om te verminderen koolstof-uitstoot van totale operaties tegen 2015 instellen Echter worden geen concrete streefwaarden gerapporteerd (zie link, pagina's 54 -55). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Sinds 2010 is H & M Group begonnen met een leverancier van energie-efficiëntie programma. In 2013 koopt 147 fabrieken respresenting 39% van H & Ms volume die zich bezighouden met dit programma. H & M meldt dat energie-efficiëntie per stuk jaarlijks geproduceerd steeg met 4% gemiddeld (zie link, bladzijde 51-57). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2013 H & M groep gebruikt meer milieuvriendelijke materialen in 11% van haar totale verbruik van ruwe grondstoffen (7,3% organische materialen, 0,3% gerecycleerde materialen, 3,4% andere) (zie link, pagina 16, 85). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? H & M groep rapporteert dat 11% van de totale collectie is gemaakt van voorkeur materialen. Echter, in deze waarde ook organische leder en organische silk is inbegrepen. Beide materialen aren´t als subsidiabel beschouwd. Het is daarom niet duidelijk of meer dan 10% van de totale collectie H & M's is gemaakt van voorkeur materialen. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen? H & M Group ten uitvoer heeft gelegd verschillende beleidsterreinen die verband houden met natte processen, zoals Greenpeace de nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen ertoe in 2020 en om ervoor te zorgen dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast (zie link, 66-75 pagina's). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H & M Group, de eigenaar van het merk van Cheap Monday, een lid van de eerlijke arbeid organisatie (FLA), maar heeft een eigen gedragscode, waarin alle van deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. "leefbaar loon" wordt niet genoemd (zie link, 3-4 pagina's). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H & M Group heeft een "Global leverancier List" gepubliceerd. Deze lijst beslaat meer dan 90% van H & M Group´s leveranciers, effectief sinds 08.04.2014. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? H & M Group is een lid van de eerlijke arbeid Association (FLA), duurzame Apperal coalitie, de betere katoen-initiatief en andere duurzaamheidsinitiatieven van lokale of regionale (zie link, pagina 8). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief. Bron
7. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? H & M Group uitgevoerd 3121 audits van fabrieken tot November 2013 en publiceert een gedetailleerde audit verslag (zie link). Bron
8. Hebben de inspanningen van het merk (bedrijf) voor betere arbeidsomstandigheden geleid tot een naleving van de gedragscode voor minimaal 30% van het inkoopvolume, of staat minimaal 80% 'onder toezicht'? Zie de opmerking op arbeidsomstandigheden beleid vraag 8. Het procentuele aandeel van onafhankelijke verificatie door derden is echter blijkbaar nogal klein in 2013 (bijvoorbeeld 3 FLA verificaties) (zie link, bladzijde 27). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Cheap Monday communiceert openlijk in de Code of Conduct dat zandstralen is niet toegestaan. Bron