Rank a Brand

Hoe duurzaam is Cheap Monday?

Cheap Monday & duurzaam


Cheap Monday
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Cheap Monday heeft het C-label behaald en is daarmee redelijk op weg richting duurzaamheid, maar het kan nog beter. H&M group, eigenaar van Cheap Monday, heeft een beleid om CO2-uitstoot te verlagen, maar heeft nog niet veel progressie laten zien op dit gebied. Het merk is ook bezig met het vergroten van het aandeel groene energie en duurzame materialen in haar producten. Dit is een goede stap in de juiste richting. Met het lidmaatschap van onafhankelijke initiatieven om arbeidsomstandigheden te verbeteren, zoals FLA en ETI, laat het merk bovendien zien bereid te zijn te werken aan verbeteringen op dit gebied. Toch is er nog veel werk nodig om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: H&M Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Cheap Monday?

Cheap Monday Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 May 2015 door Ype
Laatst gecontroleerd: 13 May 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Cheap Monday implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals energie-efficiëntiemaatregelen op haar lokalen of kiezen vracht methoden die tot de minste CO2-uitstoot leiden. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H&M Group (merkeigenaar van Cheap Monday) totale klimaat voetafdruk van eigen activiteiten daalde van 356,374 ton van CO2e in 2013 tot 341,675 ton van CO2e in 2014. Dit vertegenwoordigt een daling van ongeveer 4% (zie link, p. 73). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? In 2014, 27% van de elektriciteit die wordt gebruikt in winkels, kantoren en magazijnen kwam uit hernieuwbare bronnen, maar het is onduidelijk of deze middelen worden bewezen om te worden extra (zie link, pagina 73). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? H&M Group noemt het heeft een doel om hun klimaat voetafdruk, maar communiceert niet concrete informatie over algemene doelstellingen voor vermindering van binnen de komende vijf jaar (zie link, beginnend op pagina 71). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? In 2010 heeft H&M Group haar leverancier energie-efficiëntie programma begon. H&M Group verstrekt geen tastbare resultaten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de supply chain voor 2013, maar staten te zijn in het proces een methode verslag over vermindering van de BKG-waardeketen te ontwikkelen (zie link, pagina's 70 & 75). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2014 kwam 14% van de H&M Group van materialen uit "meer duurzame" bronnen (zie link, pagina 14). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? In 2011 H&M Group toegewijd aan Greenpeace de nul lozen van gevaarlijke chemische stoffen en zorgt ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast. In deze zaak, is volgens Greenpeace, H&M Group gecategoriseerd als een "leider". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H&M Group heeft met succes geëlimineerd PFC van uit de productie van alle kledingstukken, effectief tegen januari 2013 (zie link, pagina 9). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H&M rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al (zie link, 98-100 pagina's). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H&M implementeert maatregelen om het minimaliseren van de impact van de consument verpakking, net als ervoor te zorgen dat regelmatige shopping tassen zijn gemaakt van gerecycled plastic of dat online bestelling verpakking vakken zijn gemaakt van karton met ten minste 60% gerecycleerde inhoud. Maar, tastbare statistische resultaten met betrekking tot consume Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H&M Group implementeert verschillende beleidsmaatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. In 2014, heeft H&M Group ongeveer 32.000 ton afval geproduceerd. Haar doel voor 2014 moest 95% van het recycleren, maar bereikt 91% (zie link, pagina 86). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? H&M Group klant kunt afgeven geen kleren ze niet langer willen of nodig hebben op bijna alle H&M merk winkels over de hele wereld. Niets voor haar merk Cheap Monday wordt gerapporteerd (zie link, pagina 83). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? H&M Group is een lid van de Fair Labor Organisation (FLA), maar heeft een eigen gedragscode, waarin alle van deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. "leefbaar loon" wordt niet genoemd (zie link, 3-4 pagina's). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarin deze recht is beperkt door de wet (zie pagina 3). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Cheap Monday communiceert openlijk in de Code of Conduct dat zandstralen is niet toegestaan. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H&M Group heeft een "Global leverancier List" gepubliceerd. Deze lijst omvat 98,5% van haar leveranciers, effectieve maart 2015. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Onder andere initiatieven is H&M Group lid van de Fair Labor Organisation (FLA) en Ethical Trading Initiative (ETI) (zie link, pagina 10 & 12) Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLA en ETI zijn erkend als multi-stakeholder initiatieven. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Naast de controle ondersteunt H&M Group haar leveranciers te bouwen beheer kennis en capaciteiten en om hen te beoordelen van hun eigen prestaties te helpen. In combinatie met haar eerlijke lonen methode H&M Group verslagen over de eerste resultaten bereikt (bijvoorbeeld dalen van overuren door 43%, behoren tot stijging van de productiviteit) (zie blz 44). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? H&M Group uitgevoerd 3,623 controles van fabrieken in 2014. Elke 1ste tier fabriek was daardoor, 1,5-maal gecontroleerd gemiddeld. Als een minimum, is elke 1ste tier leverancier gecontroleerd ten minste om de twee jaar, met maximaal drie opvolgingsaudits binnen-tussen. H&M groep publiceert een gedetailleerde auditrapport met follow-up-acties (blz 29). Bron
10. Is at least 25% of the production volume from apparel manufacturers approved as socially compliant by independent third parties, such as FWF, GOTS or SA8000? H&M Group rapporteert een totaal eerste tier leverancier fabrieken naleving van tussen 52 en 100%, afhankelijk van type (zie link). Echter, het percentage van onafhankelijke verificatie door derden is vrij klein (15 FLA verificaties in 2014 (zie link van vorige vraag, bladzijde 33). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Voor haar strategische leveranciers vermeldt H&M een doel ter verbetering van de loonstructuur voor eerlijke leefloon door 2018 uiterlijk. In 2014 begon H&M met de uitvoering van zijn reële loon methode in 3 fabrieken. In een volgde deze implementatie. Maar resultaten zijn niet concreet genoeg. Voor 2015 is het doel om dit systeem in 60 fabrieken (blz 39-48). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2014, waren 35% van H&M Groups stoffen afkomstig van gecontroleerde stof/garen molens. H&M Group opgericht die het doel te verhogen dit tot 50% in 2015. However, H&M Group biedt geen uitgebreide concrete informatie en resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen (zie link, bladzijde 36). Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Terwijl controle van weefselfabrikanten wordt gedaan, het is onduidelijk als ten minste 50% van de hele structuur productie voldoen aan de normen van bijvoorbeeld SA8000 (zie link, bladzijde 36). Bron