Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nesquik?

Nesquik & duurzaam


Nesquik
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 22

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: Nestlé S.A.
Hoofdkantoor: Vevey, Switzerland
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocolademelk
Free Tags: Nestlé, Fairtrade, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Nesquik?

Nesquik Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 May 2014 door Maureen
Laatst gecontroleerd: 16 May 2014 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 5
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nestlé (merk eigenaar van Nesquik) heeft verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen zijn eigen bewerkingen, zoals het resource efficiëntiemaatregelen op zijn productiefaciliteiten (zie link, pagina 207) genomen. Bron
2. Publiceert het merk (bedrijf) over de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van zijn eigen bedrijfsvoering? Nestlé publiceert zowel directe als indirecte BKG-emissies voor de periode 2013 (zie link, blz. 18). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) zijn 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? Nestlé stegen de totale broeikasgasemissies van 7,10 ton CO2eq in 2012 te 7,80 ton CO2eq in 2013, wat neerkomt op een totale stijging van BKG-uitstoot van ongeveer 9% (zie link, pagina 18) Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? In 2015 streeft Nestlé naar een vermindering van de BKG-emissies per ton product met 35% vs. 2005 resulterend in een absolute reductie van de BKG-uitstoot. Echter, geen totale doelstellingen voor vermindering van worden meegedeeld. Ook een verlaging van 35 procent meer dan 10 jaar niet als voldoende wordt beschouwd (zie link, p. 209). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nestlé heeft verschillende maatregelen getroffen om de BKG-emissies in de supply chain (Zie koppeling vorige vraag, p.268) en geeft een volledig inzicht in hun Scope 3-emissies voor 2012 buiten de eigen verrichtingen (zie link, p. 81-95). Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 8
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) zich publiekelijk gecommiteerd aan het doel om in 2020 voor 100% gecertificeerde cacao te gebruiken? Nestlé is gericht op het verhogen haar % van gecertificeerde cacao. In 2013 kocht het ongeveer 14,5% van de cacao via het Nestlé cacao Plan. Van deze cacao 75% was UTZ Certified of Fairtrade. Dit betekent een totale % van 10,9% van alle cacao. Het doel is om de bron van 25% cacao via het Nestlé cacao Plan tegen 2015. Er is geen melding gemaakt van doelen buiten dat (zie link, p. 158) Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor het verminderen van chemicaliën en pesticiden, het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van ontbossing en het verminderen van het waterverbruik? In 2013 Nestlé gekocht ongeveer 14,5% van de cacao via het Nestlé cacao Plan. Van deze cacao 75% was UTZ Certified of Fairtrade. Dit betekent een totale % van 10,9% van alle cacao (zie link, p.158). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor het verminderen van chemicaliën en pesticiden, het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van ontbossing en het verminderen van het waterverbruik? See remark for environmental policy question 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor het verminderen van chemicaliën en pesticiden, het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van ontbossing en het verminderen van het waterverbruik? See remark for environmental policy question 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor het verminderen van chemicaliën en pesticiden, het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van ontbossing en het verminderen van het waterverbruik? See remark for environmental policy question 2. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om de vulling (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) en andere ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) van milieuvriendelijke bronnen in te kopen? Nestlé verklaart dat 17% van het volume van 12 belangrijke grondstoffen (onder andere suiker, soja, vanille, hazelnoten en dagboek) zijn verantwoord afkomstig, overeenkomstig haar verantwoordelijk sourcing richtsnoeren (zie link, p.126-130). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2015 alleen nog ‘verantwoorde’ palmolie te gebruiken, en heeft het merk al verantwoorde palmolie ingekocht, om onder meer de vernietiging van tropische bossen door palmolie plantages tegen te gaan? Nestlé is een lid van de Forest-vertrouwensrelatie en hecht waarde aan het gebruik van alleen palm olie uit duurzame bronnen tegen 2015. 100% van Nestlé palmolie was RSPO-gecertificeerd door September 2013. Vandaag 51% van hun globale volume (410 000 ton) is traceerbaar, 19% is verantwoord afkomstig en 19% is volledig compatibel (herleidbaar zijn tot plantage niveau (zie link, p. 132). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) duidelijke doelstellingen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen, of toont het merk (bedrijf) hierin al vooruitstrevende voorbeelden? Nestlé streeft naar vermindering van het gewicht en volume van verpakkende materialen en meer duurzame materiaal uit hernieuwbare bronnen te gebruiken. In 2013, 66 594 ton verpakkingsmateriaal waren opgeslagen, hetgeen gelijk is aan CHF 158,5 milNesquik (2012:47 125 ton) (zie link, p. 208). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 9
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Nestlé doel is om uit te roeien alle bonen van de supply chain. Ze zijn filialen van de FLA (eerlijke arbeid Association) en een systeem van toezicht hebben ingevoerd in 2013. Nestlé gekocht ongeveer 14,5% van de cacao via het Nestlé cacao Plan. Van deze cacao 75% was UTZ Certified of Fairtrade. Dit betekent een totale % van 10,9% van alle cacao (zie link, p.158). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? See remark for labor conditions question 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? See remark for labor conditions question 1. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? See remark for labor conditions question 1. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? See remark for labor conditions question 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Nestlé does not provide a significant list of direct suppliers on its suppliers. Sustainability information should be easily accessible for consumers to make responsible choices. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid voor het gebruik van fairtrade gecertificeerde, of anderzins 'verantwoorde' suiker? Nestlé stelt dat het begon in 2011 kunnen ontwikkelen en uitvoeren van haar verantwoordelijk sourcing richtsnoeren voor suiker in samenwerking met Proforest, een onafhankelijke NGO's en Bonsucro. Nestlé heeft bereikt 34% traceerbaarheid aan individuele mills en 13% van het volume is verantwoord afkomstig (zie link, p.135). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om in uiterlijk 2015 alleen nog ‘verantwoorde’ palmolie te gebruiken, en heeft het merk al verantwoorde palmolie ingekocht, om onder meer gedwongen arbeid en lage lonen tegen te gaan? Nestlé is een lid van de Forest-vertrouwensrelatie en hecht waarde aan het gebruik van alleen palm olie uit duurzame bronnen tegen 2015. 100% van Nestlé palmolie was RSPO-gecertificeerd door September 2013. Vandaag 51% van hun globale volume (410 000 ton) is traceerbaar, 19% is verantwoord afkomstig en 19% is volledig compatibel (herleidbaar zijn tot plantage niveau (zie link, p. 132). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) een beleid op voor de vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) en andere ingrediënten (melk, olie en vetten) van sociaal verantwoorde bronnen te betrekken? Nestlé verklaart dat 17% van het volume van 12 belangrijke grondstoffen (onder andere suiker, soja, vanille, hazelnoten en dagboek) zijn verantwoord afkomstig, overeenkomstig haar verantwoordelijk sourcing richtsnoeren. Nescafé communiceert echter niet of zijn vullingen en/of extra ingrediënten worden gebruikt van sociaal gecertificeerde bronnen (zie link, p.126-130 zijn). Bron